Xe Tải Hino 3T5 Thùng 4m5 Nhập Khẩu
  • Tải trọng: 3.490 Kg
  • Kích thước thùng: 4450x1850x1850 mm
Xe Tải Hino 3T5 Thùng 5M3
  • Tải trọng: 3.450 Kg
  • Kích thước thùng: 5300x2050x1890 mm
Xe tải hino 1T95 thùng 4.5m
  • Tải trọng: 1.950 Kg
  • Kích thước thùng: 4510x1710x1900 mm
Xe Tải Hino 16 Tấn Thùng 7,8m
  • Tải trọng: 16 tấn
  • Kích thước thùng: 7700x2345x2150
Xe Tải Hino 15 Tấn Thùng 9.4m
  • Tải trọng: 14.300 Kg
  • Kích thước thùng: 9400x2345x2150 mm