Xe Bồn Xăng Dầu Hino 18 Khối
  • Kích thước bồn: 6410x2370x1600 mm
  • Thể tích bồn: 18 khối